Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.5 ar kopējo platību 17,62m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 24.10.2017
Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums: Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.5 ar kopējo platību 17,62m²
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-28

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

  • Pretendenta nosaukums: Maksims Dmitrijevs
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 23.10.2017 – 13:35
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,49
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : pieci gadi

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Maksims Dmitrijevs.

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu, termiņā uz vienu gadu, 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.

 
Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.
 
 
Līgums noslēgts 30.10.2017
 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"