Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.10 ar kopējo platību 18,24m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 12.10.2017
Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Akadēmijas ielā 2, garāža Nr.10 ar kopējo platību 18,24m²
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-23
 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  • Pretendenta nosaukums: Leonards Līpiņš
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 5.10.2017 – 11:30
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1.60
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : pieci gadi

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Leonards Līpiņš.

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.

 
Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.
 

 

Līgums noslēgts 17.10.2017 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"