Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2017-12

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 05.07.2017

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “Mūsa Motors Rīga” 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: „Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” vajadzībām”: tehniskā specifikācija un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.

Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

Līgumcena bez PVN EUR 36190,08; PVN 21% 7599,92 EUR; Kopā: 43790 EUR


Samaksas kārtība:

Pircējs pērk Pirkuma priekšmetu Līzingā.
Pircējs samaksā  Pirkuma maksu Pārdevējam 3 dienu laikā no pirmās iemaksas saņemšanas brīža, Pirkuma priekšmeta reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā, uz Pircēja vārda un Pirkuma priekšmeta pilna seguma KASKO apdrošināšanas polises, kurā Pircējs ir norādīts ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 19. jūlijā .

Garantijas laiks:
3 gadi

 


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"