“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija” 

Rezultātu publicēšanas datums: 01.06.2017

Priekšmets – būvdarbu iepirkums: “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-9

 

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

1. SIA “Jelgavas Būve - V”

Pretendenta piedāvātā cena: 2502.12 EUR bez PVN; 525.45 EUR PVN 21%; Kopā: 3027.57 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

- būvdarbu garantijas laiks –   3gadi ;

- būvdarbu izpildes termiņš – 2 nedēļas

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija” –SIA “Jelgavas Būve - V”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Natālija Mamonova 29188329, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"