Divpadsmit stāvu mājā K.Barona ielā lifts salabots        

Publicēts: 29.07.2013

Lai bezatbildīgo lifta pasažieru rīcības dēļ nebūtu jācieš visiem divpadsmit stāvu mājas K.Barona ielā 12 iedzīvotājiem, kuri divas nedēļas bija spiesti iztikt bez lifta, nama apsaimniekotājs SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) problēmu novērsis, negaidot, kamēr vainīgie tiks saukti pie atbildības. Sestdien, 27. jūlijā, lifts salabots.

Jāatgādina, ka lifts K.Barona ielā 12 tika sabojāts 17. jūlijā, kad tā pasažieri, pārkāpjot lifta ekspluatācijas noteikumus, radīja traucējumus lifta darbībā. Viņi par problēmu nevis nekavējoties informēja JNĪP vai lifta uzturētāju - AS «Latvijas lifts – Šindlers» , bet gan palīdzību lūdza Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kas, lai atbrīvotu «iesprūdušos» pasažierus, uzlauza gan lifta šahtas, gan kabīnes durvis. Tādējādi, lai atjaunotu lifta darbību, bija nepieciešams demontēt kopumā četras lifta kabīnes un šahtas durvis un salabot tā veramo mehānismu.

Darbus saskaņā ar noslēgto līgumu par liftu uzturēšanu veica AS «Latvijas lifts – Šindlers», un tie izmaksāja 1342,08 latus, ieskaitot PVN.

JNĪP par notikušo vandalismu liftā informēja Valsts policiju, un pašlaik turpinās vainīgo personu noskaidrošana, lai viņus sauktu pie atbildības. Nama apsaimniekotājs uzskata, ka pārējiem dzīvokļu īpašniekiem nebūtu jāsedz zaudējumi, ko radījušas konkrētas personas, pārkāpjot lifta ekspluatācijas noteikumus, tādēļ darbu izmaksas būs jāsedz iedzīvotājiem, kuru vainas dēļ lifts tika uzlauzts. Lifta darbības atjaunošanas darbi pašlaik veikti par dzīvojamās mājas K.Barona ielā 12 uzkrātajiem naudas līdzekļiem.

Dzīvokļu īpašnieki aicināti saudzīgi izturēties ne tikai pret savu atsevišķo dzīvokļa īpašumu, bet arī pret visu kopīpašumu, jo par tā tehnisko stāvokli gan materiāli, gan morāli vienlīdz liela atbildība jāuzņemas visiem dzīvokļu īpašniekiem. JNĪP akcentē: ja pamanāt kaimiņa rīcību, kuras rezultātā var tikt bojāts kopīpašuma stāvoklis, aizrādiet viņam, jo tas, kādā vidē dzīvo, atkarīgs no katra atsevišķā dzīvokļa īpašnieku ieinteresētības.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"