2017. gada 8. februārī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” rīko tematisku semināru “Grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā” 

Publicēts: 09.01.2017

Mūsu klientiem un citiem interesentiem SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) organizē tematisku semināru, kurā tiks izskaidroti grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā, kuri stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Seminārs notiks 8. februārī pulksten 18 P.Brieža ielā 26 Konferenču zālē 2 stāvā. Pieteikšanās semināram pieejama šeit.

Dzīvokļu īpašuma likums pieņemts 2010. gada 28. oktobrī. Tā uzdevums ir noteikt dzīvokļa īpašuma statusu, dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību.


2017. gada 01. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā. Šie grozījumi skar dzīvokļu īpašnieku pienākumus, uzkrājumu fondu veidošanu, dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību. Pieņemtie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā pilnveido dzīvokļa īpašuma atsavināšanas kārtību, kā arī tiek mainīts dzīvokļa īpašnieku nepieciešamo balsu skaits atsevišķu ar dzīvokļa kopības kompetenci saistītu lēmumu pieņemšanā. Dzīvokļa īpašniekam tiek piešķirtas tiesības ierosināt lēmuma pieņemšanu, nesasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci.


Lai izglītotu mūsu klientus un izskaidrotu likuma grozījumu būtību, organizējam tematisku semināru. Piedalīties esam uzaicinājuši LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieku M.Auderu. Seminārā piedalīsies arī JNĪP valdes loceklis J.Vidžis, JNĪP administratīvais direktors J.Zeltiņš.


Tematiskais seminārs tiek organizēts, pirmkārt, mūsu pārvaldāmo daudzdzīvokļu māju kontaktpersonām, dzīvokļu īpašniekiem, kā arī mūsu sadarbības partneriem. Seminārā būs iespēja uzdot jautājumus, tādēļ aicinām iepazīties ar grozījumiem Dzīvokļu īpašuma likumā http://likumi.lv/ta/id/287165-grozijumi-dzivokla-ipasuma-likuma.


Piedalīties seminārā varam piedāvāt 25 – 30 klausītājiem. Ja tas būs nepieciešams turpināsim organizēt tematiskos seminārus. Par atkārtotiem semināriem interesenti tiks informēti JNĪP mājas lapā.

Pieteikšanās semināram “Grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā” šeit.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"