Iegādājoties dzīvokļa īpašumu, neaizmirstiet par to paziņot pārvaldniekam! 

Publicēts: 01.02.2016

SIA «Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde» (JNĪP) kā dzīvojamo māju pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašniekus būt atsaucīgiem un sakārtot ar īpašumtiesībām saistītos jautājumus. Tas nepieciešams ne tikai, lai sakārtotu dzīvojamās mājas lietu, bet arī sekmētu abpusējo sadarbību mājas pārvaldīšanas jautājumos.

Prioritāri JNĪP lūdz tos dzīvokļu īpašniekus, kuri ir savā īpašumā ieguvuši dzīvokļa īpašumu, iesniegt pārvaldniekam nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas dokumentu – zemesgrāmatu –, tādējādi apliecinot savas kā dzīvokļa īpašnieka tiesības piedalīties ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām.

JNĪP kā dzīvojamo māju pārvaldniekam, lai nodrošinātu dzīvokļu īpašnieku dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildi, ir būtiski saņemt aktuālu informāciju, kas apliecina dzīvokļa īpašnieka statusu. Tas ir būtiski, risinot ar mājas pārvaldīšanu saistītos jautājumus, jo tieši no dzīvokļu īpašnieku gribas ir atkarīga daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšana.

Īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu, klienti aicināti iesniegt JNĪP Klientu daļā Pulkveža Brieža ielā 26.

Jāuzsver, ka JNĪP kā pārvaldnieks darbojas dzīvojamās mājas īpašnieka – visu dzīvokļu īpašnieku – dotā uzdevuma un nodrošinātā finansējuma ietvaros, un likums paredz, ka vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir apveltīta ar tiesībām izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzdevuma došanu pārvaldniekam. Līdz ar to katra atsevišķā dzīvokļa īpašuma īpašnieka griba var būt noteicošā lēmuma, kas saistīts ar nama pārvaldīšanas darbībām, pieņemšanā.

Nama pārvaldniekam ir ļoti svarīgi būt informētam par katra dzīvokļa īpašuma faktisko īpašnieku. Nepieciešamību mājas lietā iekļaut dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības, paredz arī Ministru kabineta noteikumi Nr.908 “Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi”.

JNĪP atgādina, ka nenokārtotu formalitāšu dēļ būtiski tiek apgrūtināta lēmumu pieņemšana dzīvokļu īpašnieku interesēs, tādēļ pārvaldnieks cer uz visu dzīvokļu īpašnieku sapratni un aktivitāti, jau tuvākajā laikā nokārtojot ar īpašumtiesībām saistītās formalitātes.

Dzīvokļu īpašnieki, esiet atsaucīgi!


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"