Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar JNĪP noslēdz vēl trīs daudzdzīvokļu mājas        

Publicēts: 07.08.2014

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) pārvaldīšanā pārņēmusi trīs daudzdzīvokļu mājas – Kooperatīva ielā 2, Pērnavas ielā 18 un Tērvetes ielā 90. Lēmums par šo dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistīto zemesgabalu pārvaldīšanas tiesību nodošanu JNĪP pieņemts jūlija Jelgavas pilsētas domes sēdē.
Tā kā agrāk šo māju dzīvokļu īpašnieki nebija noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu ar JNĪP, tās bija nepārņemtās mājas, kuras uzņēmums apsaimniekoja Jelgavas pašvaldības uzdevumā. Savukārt pašlaik atbilstoši dzīvokļu īpašnieku lēmumiem par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu JNĪP ar katras mājas dzīvokļu īpašniekiem noslēgts pārvaldīšanas līgums un turpmāk šie nami tiks apsaimniekoti uz šī līguma pamata.

Jāpiebilst, ka dzīvojamajā mājā Kooperatīva ielā 2 ir 12 dzīvokļu īpašumi: 10 – privatizēti un divi pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai; Pērnavas ielā 18 ir 120 dzīvokļu īpašumi: 112 privatizēti un 8 pieder pašvaldībai; Tērvetes ielā 90 ir 70 dzīvokļu īpašumi: 63 privatizēti un 7 pieder pašvaldībai.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"