Namu apsaimniekošanas uzņēmumu juristi no visas Latvijas diskutē par nozares aktualitātēm        

Publicēts: 19.06.2014

Lai veicinātu nozarē strādājošo speciālistu profesionālo sadarbību, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija (LNPAA) šonedēļ organizēja tematisku semināru par jomas juridiskajiem jautājumiem, akcentu liekot uz pieredzes apmaiņu starp namu apsaimniekošanas uzņēmumu juristiem.
Seminārs norisinājās SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) telpās, un arī JNĪP juristi aktīvi iesaistījās jomas speciālistu diskusijās un dalījās savā pieredzē, kas skar ar namu pārvaldīšanu saistīto jautājumu juridiskos aspektus.

Tika aplūkoti tādi jautājumi kā pašvaldību loma namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, ar pārvaldīšanā nepārņemtajām mājām saistītie jautājumi, problēmas, kas saistītas ar dalīto īpašumu, un citi jautājumi, kas skar juridiskos aspektus un lielākā vai mazākā mērā aktuāli teju visiem namu pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem.

Tā kā šī joma ir ļoti specifiska, kolēģu pieredze ir ļoti būtiska, un semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja arī JNĪP juristu viedokli un pieredzi un uzņēmuma darbu kopumā, īpaši uzteicot apstākli, ka mūsu pilsētā lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ir pārņemtas.

Jāpiebilst, ka šādu semināru tieši namu pārvaldīšanas uzņēmumu juristiem LNPAA organizēja pirmo reizi un tas guva lielu speciālistu atsaucību – seminārā savā ikdienas darba pieredzē dalījās vairāk nekā 20 speciālistu no visas Latvijas. Semināra dalībnieki bija vienisprātis, ka līdzīgas pieredzes apmaiņas tikšanās, diskutējot par nozares aktualitātēm, būtu jārīko arī turpmāk – tas neapšaubāmi veiksmīgāk ļautu risināt problēmjautājumus visas valsts mērogā.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"