Satiksmes ielas 37 un Meiju ceļa 50 dzīvokļu īpašnieki izrāda uzticību JNĪP        

Publicēts: 19.05.2014

No 1. maija savas mājas pārvaldīšanu SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) uzticējuši vēl divu daudzstāvu māju – Satiksmes ielā 37 un Maiju ceļā 50 – dzīvokļu īpašnieki. Pašlaik tiek veikti nepieciešamie darbi, lai arī šo māju pārvaldīšana varētu noritēt kvalitatīvi un atbilstoši dzīvokļu īpašnieku interesēm.
Satiksmes ielas 37 un Meiju ceļa 50 dzīvokļu īpašnieki atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam atteikušies no sava līdzšinējā pārvaldnieka DzĪKS «Saule» nodrošinātajiem pakalpojumiem un nodevuši pārvaldīšanas tiesības JNĪP. Abas mājas JNĪP pārņēmusi no 1. maija, un pašlaik tiek veikti nepieciešamie darbi, lai arī šo māju pārvaldīšana varētu notikt kvalitatīvi – tās tiek apsekotas, apzinot ēku tehnisko stāvokli un izvērtējot nepieciešamos darbus, tāpat tiek kārtotas citas formalitātes, kas nepieciešamas, lai nama uzturēšana un pārvaldīšana noritētu sekmīgi un uzņēmums varētu īstenot darbus, par ko nolems dzīvokļu īpašnieki.

Tiesa, iepriekšējais pārvaldnieks kavē mājas lietas pārņemšanu, tostarp atsakās nodot jebkādas atskaites par dzīvokļu īpašnieku naudas līdzekļu izlietojumu nama pārvaldīšanas procesā.

Jāpiebilst, ka JNĪP pārvaldīšanu pašlaik veic vairāk nekā 400 dzīvojamās mājās Jelgavā, tostarp vairāk nekā 280 – dzīvokļu īpašnieku uzdevumā. Pārējās dzīvojamās mājas tiek pārvaldītas Jelgavas pašvaldības uzdevumā, pamatojoties uz likumā «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» noteikto.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"