Sākas Kalnciema ceļa 99 un 101 renovācijas! 

Publicēts: 11.03.2014

Sākusies divu SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) apsaimniekoto māju siltināšana Jelgavā – Kalnciema ceļā 99 un Kalnciema ceļā 101. Abām mājām tiks veikta pilna renovācija, tostarp sakārtojot inženierkomunikācijas un izremontējot kāpņu telpas.
Gan māja Kalnciema ceļā 99, gan Kalnciema ceļā 101 ir trīsstāvu ēkas – katrā ir trīs kāpņutelpas un 18 dzīvokļi. Turklāt abas daudzdzīvokļu mājas atrodas pašā pilsētas nomalē, un tas ir īpaši uzteicams fakts, jo līdz šim JNĪP nosiltinātās mājas lielākoties koncentrējas pilsētas centrā un Pārlielupē.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Kalnciema ceļā 99 ekspluatācijā nodota 1979. gadā. Šo gadu laikā pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas vairāk nekā pusei dzīvokļu veikta logu nomaiņa, atsevišķu lodžiju aizstiklošana, nomainīts jumta segums un ierīkota individuālās siltuma uzskaites sistēma. Vienā kāpņutelpā arī nomainīts karstā ūdens stāvvads, kā arī pagrabā veikta cauruļvadu nomaiņa lokālās vietās. Pamatojoties uz būves tehniskās apsekošanas rezultātiem, būves tehniskais nolietojums kopumā ir 30 procenti. Šajā mājā renovāciju veic SIA «Amaxs», kas iepriekš Jelgavā nosiltinājusi gan Raiņa ielas 9. māju, gan arī daudzdzīvokļu māju Dobeles ielā 8 un 12.

Savukārt dzīvojamā ēka Kalnciema ceļā 101 ekspluatācijā nodota 1980. gadu sākumā – tās tehniskais nolietojums šobrīd ir 35 procenti. Arī šajā mājā vairāk nekā pusei dzīvokļu vecie koka logi nomainīti pret PVC logiem, aizstiklotas atsevišķas lodžijas, pagrabā veikta daļēja cauruļvadu nomaiņa, kā arī atsevišķi dzīvokļu īpašnieki pēc savas iniciatīvas nosiltinājuši dzīvokļu ārsienas no iekšpuses. Kalnciema ceļa 101 renovācija konkursa kārtībā uzticēta SIA «BūvLat grupa».

Jāpiebilst, ka šo māju renovācijas projekti apstiprināti ERAF atbalstītās siltināšanas programmas iepriekšējos posmos. Šogad JNĪP plāno renovēt kopumā 14 mājas – Kalnciema ceļā 99 un 101, Katoļu ielā 17, Kronvalda ielā 5, Katoļu ielā 1, Miezītes ceļā 38, Lielajā ielā 39, Lielajā ielā 5, Svētes ielā 28, Kungu ielā 23, Dobeles ielā 52, Loka maģistrālē 27, Lāčplēša ielā 33 un Vīgriežu ielā 30.
 

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"