Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde uzsāk ikgadējo dzīvokļu īpašnieku kopsapulču ciklu        

Publicēts: 21.02.2014

Pirmdien, 3. martā, SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) uzsāk ikgadējo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču ciklu, lai, ar iedzīvotājiem tiekoties klātienē, atskatītos uz pagājušajā gadā padarīto, pārrunātu aktualitātes un apzinātu tuvākajā laikā veicamos darbus. Šogad par paveikto 2013. gadā iedzīvotājiem atskaitīsies ne tikai JNĪP kā nama pārvaldnieks, bet arī katras mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas, bez kuru ieinteresētības un neatlaidības daudzi darbi mājā, visticamāk, tā arī netiktu īstenoti.
Jau pašlaik JNĪP informatīvajā sistēmā pieejams dzīvokļu īpašnieku sapulču grafiks visās uzņēmuma apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās. Par plānotajām sapulcēm dzīvokļu īpašnieki tiks informēti arī individuāli, pastkastītē saņemot rakstisku paziņojumu par kopsapulces norises vietu, laiku un kopsapulces darba kārtību un mājas ieņēmumu – izdevumu atskaitē. Šajā gadā dzīvokļu īpašnieku kopsapulču cikls sākas 3. martā.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces visās daudzdzīvokļu mājās tiek organizētas pēc vienota principa, un darba kārtībā iekļauti trīs galvenie punkti: 2013. gada darbības pārskats un 2014. gada darba plāns; aktuālā informācija par pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas/mājas vecākā atskaite par 2013. gadu. Tāpat tiks pārrunāti arī citi dzīvokļu īpašniekiem aktuāli jautājumi, kas skar kopīpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu.

Būtiski piebilst, ka šogad JNĪP kopsapulču darbības plānā iekļauta novitāte – dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas atskats uz 2013. gadā paveikto. Šāds lēmums pieņemts, izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, kad atsevišķu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas pašas pēc savas iniciatīvas paudušas vēlmi dzīvokļu īpašniekus, kuri viņiem uzticējuši veikt šos pienākumus, sapulcēs informēt par paveikto. Tā kā tieši viņi vairumā gadījumu ir vidutāji starp dzīvokļu īpašniekiem un nama pārvaldnieku, JNĪP uzskata, ka būtu lietderīgi uzklausīt arī viņu viedokli par to, kā noritējusi sadarbība aizvadītajā gadā un ko kopīgiem spēkiem izdevies vai, gluži pretēji, kādu iemeslu dēļ nav izdevies panākt.

JNĪP dzīvokļu īpašniekus aicina būt atsaucīgiem un aktīvi piedalīties organizētajās sapulcēs, lai kopīgi pieņemtu lēmumus par dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu, kas saistoši ikvienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam.

Jāatgādina, ka katram dzīvokļa īpašniekam jāuzņemas atbildība ne tikai par savu atsevišķo dzīvokļa īpašumu, bet arī par kopīpašumu, un šīs sapulces ir iespēja vēlreiz apzināties, ka mums tas jādara kopā, un aicinājums kopā arī darīt, ar saviem ieteikumiem iesaistoties mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā.

Dzīvokļu īpašnieki, esiet atsaucīgi!

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"