Atsevišķus darbus daudzdzīvokļu mājā veikt pašiem dzīvokļu īpašniekiem ir ekonomiskāk        

Publicēts: 17.12.2013

Lai daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai paredzētos līdzekļus izmantotu pēc iespējas ekonomiskāk, atsevišķus darbus dzīvokļu īpašnieki var veikt saviem spēkiem. Būtiski saprast, ka šādā veidā tiek ietaupīti gan degvielas, gan darbaspēka un citi resursi, kurus pakalpojuma sniegšanai pēc iedzīvotāju pieprasījuma nodrošina nama apsaimniekotājs, bet apmaksā – dzīvokļu īpašnieki no saviem līdzekļiem.
Kāpēc spuldzītes nomaiņai kāpņutelpā pieaicināt speciālistus, ja to var izdarīt paši? Kāpēc, lai ciešāk pieskrūvētu durvju rokturi kopīpašumā, papildus jāmaksā, ja viss, kas nepieciešams, ir vien skrūvgriezis un dažu minūšu darbs? Tās ir tikai dažas situācijas, kurās dzīvokļu īpašniekiem, par pakalpojumu nemaksājot nama apsaimniekotājam, ir iespēja ieekonomēt mājas kopējos līdzekļus, tos novirzot citiem darbiem. Tā ir saimnieciska pieeja sava kopīpašuma uzturēšanā.

Savukārt darbus, kuri bez profesionāļu piesaistīšanas nav iespējami, arī turpmāk jāuztic veikt nama apsaimniekotājam. Tikai tā iespējams nodrošināt nepieciešamo remontdarbu kvalitāti un garantiju. Turklāt šādā gadījumā nama apsaimniekotājs arī uzņemas atbildību par to, ka darbs paveikts profesionāli, precīzi un atbilstoši mājas specifikai.

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» vērš dzīvokļu īpašnieku uzmanību uz lietderīgu mājas kopējo līdzekļu izlietojumu: ieekonomējot naudu par remontdarbiem, kurus dzīvokļu īpašnieki var paveikt paši, vairāk līdzekļu atliks dzīvojamās mājas remontdarbiem, kuru izpildei jāpiesaista jomas speciālisti.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"