Atgādinājums par ugunsdrošību        

Publicēts: 21.10.2013

Sākoties aktīvajai apkures sezonai, SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) atgādina, ka dzīvokļu īpašniekiem sadarbībā ar pārvaldnieku jāparūpējās par apkures ierīču drošību un jāiztīra dūmvadi – regulāra dūmvadu tīrīšana ir priekšnoteikums drošībai, dūmvada efektīvai darbībai un ilgam ekspluatācijas laikam.

To, ka pirms un pēc apkures sezonas jāparūpējas par apkures ierīču drošību un jāiztīra dūmvadi, paredz MK noteikumi Nr.82 «Ugunsdrošības noteikumi». Iedzīvotāji aicināti atbildīgi izturēties pret darbiem, ko nepieciešams veikt ugunsdrošības nolūkos, – JNĪP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām šo pakalpojumu sniedz SIA «Latakva Jelgava».

Neiztīrītu sodrēju dēļ apkures ierīcēs pasliktinās vilkme, tās dūmo un nespēj nodrošināt nepieciešamo siltuma atdevi. Vislielākās ugunsnelaimes rodas tad, ja skurstenī aizdegas neiztīrītie sodrēji – tiem degot, skurstenī rodas ļoti augsta temperatūra, kas sasniedz pat 1000 grādu un vairāk, savukārt skursteņu kanālos veidojas augsts spiediens. Ja skursteņa kanālā ir plaisas, uguns caur tām var nonākt mājā un izraisīt ugunsgrēku. Aizdegoties sodrējiem, metāla skurstenī notiek skursteņa pārkaršana, kas izraisa metāla deformācijas un izolējošā materiāla struktūras izmaiņas.

Apkures sezonas laikā visizplatītākie ugunsgrēku iemesli ir nepiemērota kurināmā lietošana, krāšņu pārkurināšana, neuzmanība ekspluatējot malkas plītis un krāsnis, šķidrā kurināmā ierīces, kā arī kurtuvju un dūmvadu nepareiza izbūve un bojājumi, siltumierīču atstāšana bez uzraudzības.

JNĪP atgādina: ja dzīvokļu īpašnieki nenodrošina brīvu pieeju dūmvadu kanāliem vai atsakās no dūmvadu kanālu tīrīšanas, JNĪP neuzņemas atbildību par dūmvadu kanālu tehnisko stāvoklī un drošu ekspluatāciju. Atbildība par siltumierīci (krāsns, pavards, kamīns utt.) tehnisko stāvokli jāuzņemas dzīvokļu īpašnieka


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"