Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

Dzīvokļu īpašniekiem jānoslēdz pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums; JNĪP speciālisti gatavi atkārtoti informēt par tā noteikumiem 

Publicēts: 16.08.2013

Lai dzīvokļu īpašnieki savu daudzdzīvokļu namu sadarbībā ar nama pārvaldnieku varētu apsaimniekot efektīvāk, SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) aicina noslēgt (pārjaunot) pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. Pašlaik jau 85 procenti dzīvokļu īpašnieku JNĪP ir izvēlējušies kā savas mājas pārvaldnieku.

Kaut arī līgumu pārslēgšanas termiņš atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam bija noteikts līdz 2012. gada 1. janvārim, ne visi JNĪP apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašnieki to ir izdarījuši. Ir jāpilda likuma prasības un jāpārslēdz pārvaldīšanas līgums atbilstoši likuma normām.

JNĪP akcentē, ka tā nav tikai formalitāte, kuru pieprasa likums, bet gan iespēja detalizēti noteikt dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieka savstarpējās attiecības, atbildības robežas, tiesības un pienākumus, paredzot pārvaldīšanas darba apjomu, kā arī citu jautājumu risināšanas kārtību. Piemēram, virkne dzīvokļu īpašnieku ar JNĪP noslēgtajā pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumā papildus iekļāvuši punktu par kārtību, kā cīnīties ar ilgstošajiem nemaksātājiem daudzdzīvokļu mājā, konkrētā dzīvokļa īpašumā atslēdzot karstā ūdens piegādi. Tāpat daudzos noslēgtajos līgumos dzīvokļu īpašnieki pārvaldnieku pilnvarojuši risināt jautājumus, kas skar zemes nomu, ja māja atrodas uz privātīpašnieka zemes, tostarp slēgt zemes nomas līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā.

Noslēgtais pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums būtiski uzlabo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu, jo tajā detalizēti atrunāts, kā, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku lēmumu, nama apsaimniekotājam pārvaldīt māju atbilstoši iedzīvotāju interesēm. Tādējādi izvairoties no iespējamām domstarpībām starp dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku, jo tieši dzīvokļu īpašnieku kopība lemj par pārvaldīšanas uzdevuma apjomu un tā izpildes nosacījumiem, kurus uzdot veikt apsaimniekotājam – šajā līgumā ir skaidri noteiktas gan dzīvokļu īpašnieku, gan pārvaldnieka atbildības robežas.

Nama pārvaldīšanas process tiek veikts, ievērojot galvenos dzīvojamo māju pārvaldīšanas pamatprincipus: procesa nepārtrauktība, saglabājot dzīvojamās mājas lietošanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti; optimāla un maksātspējai atbilstoša pārvaldīšanas izdevumu veidošana; dzīvokļu īpašnieku drošības un apkārtējās vides kvalitātes nodrošināšana. Ievērojot šos principus, JNĪP izstrādājusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projektu, kas ir saskaņots ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma noteikumiem.

Lai savā apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašniekus un viņu pilnvarotās personas informētu par izstrādāto līguma projektu, JNĪP organizēja semināru ciklu, kurā līdztekus citiem jautājumiem dzīvokļu īpašniekiem skaidroja arī pārvaldīšanas līguma struktūru un juridiskajās nianses. Tas būtiski veicināja pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu noslēgšanas procesu, nodrošinot, ka lielākajai daļai māju pārvaldīšanas process nu var noritēt kvalitatīvāk un iedzīvotāju vēlmēm un iespējām atbilstošāk. Taču uz šo brīdi apmēram 15 procentiem māju kaut kādu iemeslu dēļ līgums nav noslēgts – JNĪP aicina nekavēties ar šī jautājuma sakārtošanu un dzīvokļa īpašniekiem būt ieinteresētiem aktīvāk piedalīties sava īpašuma apsaimniekošanā.

Kaut arī līgumiem jau vajadzēja būt noslēgtiem, JNĪP ir gatava nākt pretim dzīvokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, un vēlreiz skaidrot jautājumus, kas skar pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma nepieciešamību un izstrādātajā līguma projektā iekļauto, kā arī pārrunāt jaunā līguma noteikumus. JNĪP speciālisti gatavi sniegt kā individuālas konsultācijas, tā arī atkārtoti organizēt seminārus, ja vien dzīvokļu īpašnieki izteiks tādu vēlmi.

Dzīvokļu īpašnieki, kas vēlas saņemt šādas konsultācijas ir aicināti pieteikties un pārvaldnieks apkopojot interesentu vēlmes ir gatavs organizēt bezmaksas seminārus kā tas bijis jau iepriekš – gan latviešu, gan krievu valodā.

Par iespējām iepazīties ar izstrādātā pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu projektu, ja to dzīvokļa īpašnieks nav saņēmis vai ir nozaudējis, var interesēties JNĪP Klientu daļā Pulkveža Brieža ielā 26. Tāpat Klientu daļu var informēt par nepieciešamību organizēt tematisku tikšanos ar dzīvokļu īpašniekiem, par kuru kopīpašuma pārvaldīšanu līgums ar apsaimniekotāju nav noslēgts.

JNĪP dzīvokļu īpašniekus aicina apvienoties sava īpašuma – daudzdzīvokļu mājas – uzturēšanai un apsaimniekošanai un atgādina: nama apsaimniekotājs dzīvojamā mājā ir tiesīgs darīt tikai tos darbus, ko veikt pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki. Tādēļ jo īpaši svarīgi tiem, kas to vēl nav izdarījuši, ir noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. Tas viennozīmīgi ir efektīvākais veids, kā panākt sakārtotu vidi, kurā dzīvojam, jo šādā gadījumā nama pārvaldīšana process norit atbilstoši līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kas noteikti, savstarpēji vienojoties pārvaldniekam un dzīvokļu īpašniekiem.

Esiet saimnieki savam īpašumam – mēs palīdzēsim!


Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.