Ugunsgrēka sekas Raiņa ielā 9 JNĪP speciālisti novērsuši; elektrības un ūdens padeve dzīvokļos atjaunota        

Publicēts: 13.08.2013

12. augusta vēlā vakarā piecstāvu mājā Raiņa ielā 9, kur pašlaik notiek renovācijas darbi, izcēlās ugunsgrēks pagrabā. Visu otrdienu mājā strādāja SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) atbildīgie speciālisti, lai novērstu ugunsgrēka sekas. Nupat lielākā daļa darbu pabeigti un dzīvokļu īpašumos pakalpojumi iespēju robežās atjaunoti.

Ugunsgrēka iemesls nav noskaidrots, taču zināms, ka tas izcēlās daudzdzīvokļu mājas pagrabā, kurā iedzīvotāji turēja dažādas mantas. Izdegusī platība nav liela, tomēr ugunsgrēka seku novēršanai bija nepieciešama vesela diena intensīva darba. Proti, daudzdzīvokļu mājai ugunsgrēka dēļ pagrabā sakusa kabeļi un ūdensapgādes sistēmas caurules. Lai nodzēstu ugunsgrēku un rūpētos par iedzīvotāju drošību, izvairoties no vēl lielākas nelaimes, mājai tika atslēgta ūdens un elektrības padeve. JNĪP speciālisti dienas laikā bojātās komunikācijas atjaunoja – līdz darbadienas beigām nodrošināta aukstā ūdens un elektrības padeve dzīvokļos.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"