Dzīvokļu īpašnieku pārstāvju kopsapulcē atzinīgi novērtē JNĪP informatīvās sistēmas priekšrocības 

Publicēts: 15.05.2014

7. maijā aizvadīta SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) pārvaldīto māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu (mājas vecāko) kopsapulce. JNĪP saka paldies visiem dzīvokļu īpašnieku pārstāvjiem, kuri, apmeklējot organizēto kopsapulci, apliecināja ieinteresētību savas mājas pārvaldīšanas procesā un aktīvi iesaistījās aktualitāšu apspriešanā.

Dzīvokļu īpašnieku (mājas vecāko) kopsapulce tradicionāli tika organizēta Jelgavas 3. sākumskolas zālē, un tikšanās laikā apspriesti vairāki jautājumi, kas aktuāli kā JNĪP, veicot nama pārvaldniekam uzticētos uzdevumus, tā arī visiem dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, izmaiņas likumdošanā, organizatoriskie jautājumi. Tāpat, izvērtējot iepriekšējā gada dzīvokļu īpašnieku kopsapulču rezultātus, tika diskutēts par mājas iedzīvotāju sapulču lietderību un aktuālās informācijas aprites kvalitāti. Dzīvokļu īpašnieku pārstāvji norādīja, ka, viņuprāt, JNĪP saziņu ar klientiem nodrošina pietiekamā apjomā un liels nopelns savstarpējā komunikācijā ir JNĪP informatīvajai sistēmai un iespējām, ko tā sniedz.

Jāpiebilst, ka sapulcē piedalījās arī SIA «Jelgavas ūdens» pārstāvis, ne tikai atbildot uz interesentu jautājumiem, bet arī klātesošos informējot par plāniem ūdens kvalitātes uzlabošanā Jelgavas pilsētā.

JNĪP saka paldies visiem māju vecākajiem, kas rada iespēju, pārstāvot savas mājas iedzīvotāju intereses, apmeklēt organizēto kopsapulci, tādējādi apliecinot savu ieinteresētību un izpratni par jautājumiem, kas skar nama pārvaldīšanu. Tieši dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu (māju vecāko) iniciatīva, ieinteresētība un vēlme iesaistīties kopīpašuma uzturēšanā ir viens no nama pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku veiksmīgas sadarbības stūrakmeņiem.

Uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"