Pirmos mājas ūdensvada aizsalšanas gadījumus radījusi ļaunprātīga rīcība        

Publicēts: 17.12.2014

Līdz ar gaisa temperatūras pazemināšanos SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) saņēmusi pirmās sūdzības par aukstā ūdens cauruļu aizsalšanu. Šobrīd ūdens apsildes kabeļa bojājumi fiksēti Kārļa un Uzvaras ielas namos, un vienā gadījumā tas radies cilvēka ļaunprātīgas rīcības dēļ – Uzvaras ielas mājā konstatēts pārkniebts barojošais kabelis.

Ziemas laikā atsevišķās dzīvojamās mājās mēdz aizsalt aukstā ūdens cauruļvadi, taču 2012. gadā, pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, septiņās dzīvojamās mājās, kurās gadu no gada sals radīja vislielākās problēmas, JNĪP uzstādīja pašregulējošos apsildes kabeļus aukstā ūdeni sistēmā. Apsildes kabeļu sistēma veiksmīgi izturēja pārbaudi – nākamo ziemu laikā nebija neviena aukstā ūdens cauruļvadu aizsalšanas gadījuma. Jāpiebilst, ka kabeļa darbības princips ir vienkāršs – tas maina jaudu atkarībā no gaisa temperatūras, kas zemāka par nulli, tāpēc tam nav nepieciešams termoregulators, turklāt elektroenerģijas patēriņš ir neliels.

Taču citās mājās situācija ir atšķirīga, un šogad pirmie aukstā ūdens cauruļu aizsalšanas gadījumi saistīti ar ļaunprātīgu rīcību. Reaģējot uz Kārļa ielas mājas iedzīvotāju sniegto informāciju, JNĪP speciālisti, apsekojot namu, mājas pagrabā konstatēja aukstā ūdens apsildes kabeļa bojājumus, savukārt Uzvaras ielā papildus ļaunprātīgam kabeļa bojājumam atklāts arī patvaļīgs pieslēgums elektrotīklam.

Proti, Uzvaras ielas namā konstatēts, ka pirmā stāvā koridorā aukstā ūdens caurules apsildes sistēma sabojāta ļaunprātīgi – pārkniebts barojošais kabelis –, kā rezultātā aizsalusi aukstā ūdens caurule un pārtraukta ūdens padeve otrajā stāvā dzīvokļos. Tāpat izrādījās, ka kāpņu telpā patvaļīgi ir ierīkots un viena dzīvokļa elektrotīklam pieslēgts koplietošanas koridora apgaismojums, elektroinstalācijas montāža neatbilst elektroietaišu ierīkošanas un ugunsdrošības noteikumiem. Pārbaudes laikā patvaļīgais pieslēgums tika demontēts, kā arī dzīvojamās mājas īpašnieki informēti par koplietošanas telpās izvietoto elektroietaišu tehnisko stāvokli.

JNĪP atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.914 «Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi» par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās izvietoto elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadi, kāpņu, pagraba, bēniņu, apgaismošanas ierīču elektroinstalācija) tehnisko stāvokli ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki.

Tāpat arī dzīvokļu īpašniekiem jāuzņemas atbildība par aizsalušu ūdensvadu mājā, jo tas visbiežāk notiek, ja dzīvoklī, mājās, kurās siltumu nodrošina paši dzīvokļu īpašnieki, netiek nodrošināta minimālā nepieciešamā gaisa temperatūra. Jāatceras – dzīvokļa īpašniekam neatkarīgi no apstākļiem jānodrošina, lai telpās gaisa temperatūra atbilstoši normatīviem nebūtu zemāka par 15 grādiem pēc Celsija.

Aukstajā laikā pirmām kārtām ēkā jānodrošina elementāri pasākumi siltuma saglabāšanai. Jāaizver durvis un logi koplietošanas telpās. Turklāt tā iespējams ne tikai izvairīties no cauruļvadu aizsalšanas, bet arī samazināt mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu. Tāpat dzīvokļu īpašniekiem nepieciešamības gadījumā jārod līdzekļi, lai sadarbībā ar nama pārvaldnieku daudzdzīvokļu mājā veiktu situācijai atbilstošākos siltumizturības pasākumus.

Jāņem vērā, ka komunikāciju aizsalšanas risks pastāv ne tikai mājās ar daļējām ērtībām, kurās siltumu nodrošina paši dzīvokļu īpašnieki, bet arī labiekārtotās mājās ar centralizēto siltumapgādi. Neaizvērti vai nepietiekami noblīvēti pagrabu logi, vaļā atstātas durvis koridoros, bēniņos vai pagrabos ir iemesli, kādēļ iespējama ūdensvada aizsalšana.

Esiet saimnieki savam īpašumam, mēs palīdzēsim!


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"