Ugunsdrošības apmācības SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» darbiniekiem 

Publicēts: 15.06.2015

Maija beigās SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) notika teorētiskās un praktiskās mācības, kā ievērot ugunsdrošības noteikumus. Tāpat tika gūtas praktiskās iemaņas, kā evakuēties un dzēst atklātas liesmas. Uzņēmuma darbinieki ne tikai atsvaidzināja, bet arī ieguva jaunas zināšanas un prasmes, kā rīkoties situācijās, kas saistītas ar ugunsbīstamību.

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve uzņēmuma darbiniekiem novadīja ar ugunsdrošību saistītas teorētiskās mācības. To laikā uzņēmuma darbinieki iepazinās ar informāciju un instrukcijām ugunsdrošībā, kā arī noskatījās īsfilmas, kurās tika izspēlētas sadzīviskas situācijas ugunsgrēku gadījumos. Teorētisko apmācību laikā VUGD pārstāvji atgādināja par biežākajiem ugunsgrēku iemesliem, veidiem un rīcību tajos, tostarp cilvēku evakuēšanu no ugunsgrēka vietas, un citu aktuālu informāciju. Tieši pareiza un operatīva līdzcilvēku rīcība var būt izšķiroša, lai izvairītos no dramatiskām sekām, tāpēc ir vērts par t atgādināt papildus.


Par ugunsdrošības jautājumu praktisko pusi rūpējās SIA «Latakva Serviss» pārstāvji, kuri JNĪP darbiniekiem nodrošināja iespēju dzēst atklātas uguns liesmas ar ugunsdzēšamo aparātu, kā arī uzzināt par to veidiem un pielietojumu. Apmācības noritēja bez starpgadījumiem. Speciālisti demonstrēja ugunsdzēšamo aparātu daudzveidību un to pareizu pielietojumu atkarībā no ugunsgrēka veida. Praktiskās mācības noritēja ārā uzņēmuma teritorijā, kur profesionāļu vadībā tika dzēstas atklātas uguns liesmas.


Pēc JNĪP iniciatīvas organizēto apmācību galvenais mērķis bija sniegt saviem darbiniekiem iespēju pilnveidot zināšanas un praktisko rīcību situācijās, kas saistītas ar ugunsbīstamību. JNĪP darbinieki atzinīgi novērtēja doto iespēju uzzināt svarīgu aktuālo informāciju ugunsdrošības jomā, kā arī novērtēja iespēju izmantot ugunsdzēšamās iekārtas un kontrolēti dzēst uguns liesmas. Šāda pieredze noderēs, lai JNĪP darbinieki ne tikai savā darbavietā, bet arī sadzīvē prastu uzņemties atbildību un pareizi rīkoties ugunsgrēka gadījumā.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"