Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Birzes ielā 1, Jelgavā 

Rezultātu publicēšanas datums: 8.06.2018

Priekšmets –būvdarbu iepirkums:

Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Birzes ielā 1, Jelgavā ”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-6

 

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

1. SIA “DAKC”

Piedāvājuma kopējā cena: 3626,42 EUR bez PVN;  761,55 EUR PVN 21%; Kopā: 4387,97 EUR

Izpildes termiņš: 4 kalendārās nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 2 gadi.

 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu “Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Birzes ielā 1, Jelgavā ” – SIA “DAKC”

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

Kontakti:

Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese:  tavdejeva@inbox.lv
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  info@jnip.lv
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"