Visi galvenie SIA JNĪP pakalpojumi ir saistīti ar mājokļu uzturēšanu un veido noslēgtu ciklu - sākot ar mājas saņemto pakalpojumu aprēķinu un sadali, rēķinu izdruku un nogādi iedzīvotājiem, apmaksas pieņemšanu pēc šiem rēķiniem, saņemtās un izlietotās naudas uzskaiti katrai mājai atsevišķi, remontdarbu plānošanu un veikšanu, vadoties no katras mājas bilances, un beidzot - ar jaunu ikmēneša saņemto pakalpojumu aprēķinu.


© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"