Jelgavā, Uzvaras ielā 8, telpa Nr.38 ar kopējo platību 12,6 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 28.05.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.38 ar kopējo platību 12,6 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-8
 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

 • Pretendenta nosaukums: Guļnara Satibaldijeva
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 22/05/2018 – 13:45
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,00
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Guļnara Satibaldijeva ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,00;

 

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu uz 5 gadiem, 7 dienu laikā no paziņošanas brīža pa e-pastu.

 
Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

Līgums noslēgts 1.06.2018

 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts viktorija.pencura@jnip.lv ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"