Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.38 ar kopējo platību 12.6 m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 12.12.2016

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.38 ar kopējo platību 12.6m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2016-9
 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

 

  • 1) Pretendenta nosaukums: Kristīne Bogdane
  • 2) Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 12.12.2016., plkst. 9.40;
  • 3) Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1.18
  • 4) Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents : Kristīne Bogdane

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

Līgums noslēgts 14.12.2016 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts viktorija.pencura@jnip.lv ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"